Therapieën

  • Dierondersteunde therapie / AAT (animal assisted therapie)

Zoals aangegeven werk ik met een therapiehond. Met de therapiehond werken we aan angsten , fobieën/ ook hondenfobie, boos gedrag, zelfvertrouwen en concentratie. Ook kunnen we op een speelse wijze werken aan het verbeteren van de band tussen ouder en kind.

Dierondersteunde therapie combineer ik met onderstaande therapieën:

  • EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is ontdekt door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro). Het is zeer geschikt voor kinderen en jongeren, die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. In de therapie worden de elementen gevoel, gedrag, gedachten/overtuigingen (zelfbeeld en wereldbeeld), verbindingen in de hersenen (geheugen) en lichamelijke sensaties benut om tot herstel van de klachten te komen. Kinderen en jongeren vinden de therapie prettig omdat ze niet veel hoeven te praten, iedere sessie positief wordt afgesloten en ‘’snel klaar zijn’’ ( 1 tot 5 sessies gemiddeld).

Vaak is een schokkende ervaring (trauma) de oorzaak van een psychisch probleem. Dit is dan bijvoorbeeld zichtbaar in een of meer van de volgende kenmerken; een kind is angstig, boos, onrustig, slaapt slecht, vindt zichzelf slecht en/of is wantrouwig  naar de omgeving(hyperalert of sluit zich af). De ontwikkeling loopt ten opzichte van leeftijdgenoten anders of zelfs vast (lichamelijk, emotioneel, gedrag, sociaal, zelfredzaamheid). 

Een trauma kan van alles inhouden. Het ligt voor de hand om hierbij te denken aan iets wat het kind zelf heeft meegemaakt zoals een ongeluk, gebeten zijn door een hond, gepest worden, ziekte/medische behandelingen, seksueel- en lichamelijk geweld. etc. Maar een trauma kan ook worden opgelopen door iets wat het kind op sociale media/ televisie heeft gezien of iets dat is opgevangen van horen zeggen. Waar het kind nachtmerries en angsten aan overhoudt. Andere mogelijke trauma's hebben bijvoorbeeld te maken met een moeizame zwangerschapsperiode en/of geboorte. Om die rede kunnen (huil)baby’s (na uitsluiting van een medische oorzaak) met behulp van EMDR hun rust vinden. 

De traumatische gebeurtenis hoeft dus niet altijd heel direct aanwijsbaar te zijn, zoals dit ook het geval is met bijvoorbeeld fobieën zoals angst voor insecten, watervrees, slaapproblemen/angst of geen sjaal/muts kunnen verdragen. Met behulp van EMDR wordt gebruik gemaakt van de link tussen de klachten en een beangstigende gebeurtenis (sjaal en navelstreng om de nek tijdens de bevalling). 

Bij fobieën werkt EMDR met een combinatie beangstigende ervaringen en ervaringen waarvan het kind denkt dat het zou kunnen gebeuren (fantasieplaatje). Bijvoorbeeld als ik een hond zie, dan springt die tegen mij op/gaat ie mij bijten. Het is dus mogelijk dat hij of zij dit denkt zonder dat het kind deze ervaring ooit in werkelijkheid heeft ondergaan. 

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Met CGT leer je om anders te denken over lastige situaties. Hierdoor voel je je anders en leer je je anders te gedragen. Je krijgt zowel tijdens de behandeling voor thuis oefeningen die te maken hebben met gedachten en gedrag. CGT werkt goed bij problemen die te maken hebben met zelfbeeld, zelfvertrouwen, rouw/verwerkingsproblemen, piekeren enz.