Privacy verklaring


De Groene Kinderpsycholoog

Zeereep 77

2681 XD Monster

www.degroenekinderpsycholoog.nl

 

Functionaris Gegevensbescherming (FG): V. Eekhout, 

e-mail: viviane@degroenekinderpsycholoog.nl

 

Privacy

Bij De Groene Kinderpsycholoog gaan wij zorgvuldig om met uw privacy. Viviane Eekhout is aangesloten bij:

  • ·         De beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl
  • ·         Het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) www.skjeugd.nl.

Hiermee werkt De Groene Kinderpsycholoog wij volgens de regels en richtlijnen van de beroepscode.

 

Dit betekent onder andere dat De Groene Kinderpsycholoog een geheimhoudingsplicht heeft en dat uw gegevens niet gedeeld kunnen worden met derden en er geen overleg kan plaatsvinden met derden, zonder dat u daarvan op de hoogte bent en u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Jeugdigen vanaf 16 jaar mogen zelf bepalen of zij akkoord gaan met overleg, opvragen of verstrekken van informatie.

Bij het bezoeken van de website www.degroenekinderpsycholoog.nl worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit geldige privacy wet- en regelgeving (Algemene verordening gegevensbescherming).

 

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens beroept De Groene Kinderpsycholoog zich op grondslagen uit de AVG, te weten:

-          1. iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;

-          2. de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten     van u of de betrokken persoon. Dit op het gebied van het sociale beschermingsrecht.

 

Waarom heeft De Groene Kinderpsycholoog uw gegevens nodig?

De Groene Kinderpsycholoog vraagt om bepaalde persoonsgegevens. Indien wij deze niet hebben kan dit gevolgen voor u hebben. Het gaat om de volgende soorten gegevens:

1.      NAW gegevens: deze gebruiken wij om contact met u te leggen over de begeleiding of behandeling bij De Groene Kinderpsycholoog.


Verwerken van persoonsgegevens

Maakt u gebruik van het contactformulier? Dan slaan we uw persoonsgegevens (tijdelijk) op. We doen dit zodat we uw vraag kunnen beantwoorden of u verder kunnen helpen.

 

De Groene Kinderpsycholoog zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkregen via de website www.degroenekinderpsycholoog.nl delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Onze website maakt gebruik van functionele en technische cookies.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Groene Kinderpsycholoog doet haar uiterste best om haar website te beveiligen tegen misbruik en de over u opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De website van De Groene Kinderpsycholoog is o.a. beveiligd via https en informatie die u ons geeft met behulp van het contactformulier wordt verzonden via SSL. Dit zorgt ervoor dat gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn. 


Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact met mij op via het contactformulier. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek.


Bewaartermijn persoonsgegevens

De Groene Kinderpsycholoog bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist. De dossiers worden minimaal 1 jaar bewaard. We houden ons aan de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft omtrent uw privacy kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG). Naam en e-mailadres vindt u bovenaan deze pagina.