Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen
 

Therapieën

Voor wie
Voor kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar en hun ouders/opvoeders.
Bij het opgroeien van een kind kunnen kinderen en ouders tegen problemen aanlopen waarvan ze zelf niet goed weten hoe ze het op kunnen lossen. De Groene Kinderpsycholoog kan hierbij helpen door ten eerste in gesprek te gaan over waar jullie tegenaan lopen (intake) en samen te bespreken wat een goede oplossing kan zijn en welke aanpak/therapie hierbij zal werken.
Mocht er twijfel zijn of hulp van een kinderpsycholoog nodig is, dan is het mogelijk om vrijblijvend contact op te nemen. Samen kan dan worden besproken of het zinvol is om een afspraak te maken voor een intake. Het is namelijk zo dat als je er vroeg bij bent, de klachten sneller kunnen verdwijnen en vaak minder behandelingen nodig zijn. Je helpt je kind voor nu en ook voor later in zijn of haar leven.
Door gebruik te maken van professionele hulp leert je kind al vroeg om te gaan met dingen die lastig voor hem of haar zijn. Zo blijft meer ruimte over voor zijn of haar groei en ontwikkeling. De maatschappij stelt soms hoge eisen en verwachtingen waaraan een kind moet voldoen. Het is fijn voor je kind als hij of zij, zo vrij van problemen als mogelijk, de toekomst tegemoet kan.
Je kan overwegen om met je kind naar de kinderpsycholoog te gaan als jouw kind last heeft van onderstaande klachten, die het dagelijkse leven negatief beïnvloeden en langer duren dan 6 weken - 3 maanden.
Klachten waar een kinderpsycholoog bij kan helpen:

 • Emoties: angst, boosheid of verdriet/somberheid
 • Gedrag: agressief of onrustig gedrag
 • Denken: denken dat je dom, waardeloos, slecht bent of dat anderen het altijd op jou gemunt hebben
 • Lichamelijke problemen: kunnen ontstaan door psychische klachten. Een kind zegt bijvoorbeeld: ‘Ik heb buikpijn’ als het angst voelt.
 • Sociale problemen: ook andere kinderen/mensen hebben invloed op hoe een kind zich voelt. Een sociaal probleem, zoals gepest worden, kan psychische klachten veroorzaken. Andersom kunnen psychische klachten ook sociale problemen veroorzaken.
 • Voorbeelden die bij jouw kind van toepassing kunnen zijn:
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Moeite met voor zichzelf opkomen
 • Gepest worden
 • Angst(en) of fobie(ën)
 • Boos, gefrustreerd
 • Opstandig gedrag, driftbuien, regelmatig conflicten hebben
 • Verdriet of rouw
 • Concentratie problemen
 • Slaapproblemen of huilbaby
 • Spijbelen of niet meer naar school willen
 • Klikt het regelmatig niet tussen jullie?

Ieder kind heeft wel eens last van dit soort problemen. Vaak gaan ze binnen een periode van 6 weken tot 3 maanden weer over. Als je zelf merkt dat het niet goed gaat en de verwachting hebt dat hulp nodig is. Of als je kind zelf aangeeft dat het niet goed met hem of haar gaat, is het aan te raden om eerder hulp in te schakelen.

Dierondersteunende therapie / AAT (animal assisted therapie)
Zoals aangegeven werk ik met een therapiehond. Met de therapiehond werken we aan angsten , fobieën/ ook hondenfobie, boos gedrag, zelfvertrouwen en concentratie. Ook kunnen we op een speelse wijze werken aan het verbeteren van de band tussen ouder en kind.
Dierondersteunende therapie combineer ik met onderstaande therapieën:


EMDR
EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is ontdekt door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro). Het is zeer geschikt voor kinderen en jongeren, die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. In de therapie worden de elementen gevoel, gedrag, gedachten/overtuigingen (zelfbeeld en wereldbeeld), verbindingen in de hersenen (geheugen) en lichamelijke sensaties benut om tot herstel van de klachten te komen. Kinderen en jongeren vinden de therapie prettig omdat ze niet veel hoeven te praten, iedere sessie positief wordt afgesloten en ‘’snel klaar zijn’’ ( 1 tot 5 sessies gemiddeld).
Vaak is een schokkende ervaring (trauma) de oorzaak van een psychisch probleem. Dit is dan bijvoorbeeld zichtbaar in een of meer van de volgende kenmerken; een kind is angstig, boos, onrustig, slaapt slecht, vindt zichzelf slecht en/of is wantrouwig  naar de omgeving(hyperalert of sluit zich af). De ontwikkeling loopt ten opzichte van leeftijdgenoten anders of zelfs vast (lichamelijk, emotioneel, gedrag, sociaal, zelfredzaamheid).
Een trauma kan van alles inhouden. Het ligt voor de hand om hierbij te denken aan iets wat het kind zelf heeft meegemaakt zoals een ongeluk, gebeten zijn door een hond, gepest worden, ziekte/medische behandelingen, seksueel- en lichamelijk geweld. etc. Maar een trauma kan ook worden opgelopen door iets wat het kind op sociale media/ televisie heeft gezien of iets dat is opgevangen van horen zeggen. Waar het kind nachtmerries en angsten aan overhoudt. Andere mogelijke trauma's hebben bijvoorbeeld te maken met een moeizame zwangerschapsperiode en/of geboorte. Om die rede kunnen (huil)baby’s (na uitsluiting van een medische oorzaak) met behulp van EMDR hun rust vinden.
De traumatische gebeurtenis hoeft dus niet altijd heel direct aanwijsbaar te zijn, zoals dit ook het geval is met bijvoorbeeld fobieën zoals angst voor insecten, watervrees, slaapproblemen/angst of geen sjaal/muts kunnen verdragen. Met behulp van EMDR wordt gebruik gemaakt van de link tussen de klachten en een beangstigende gebeurtenis (sjaal en navelstreng om de nek tijdens de bevalling).
Bij fobieën werkt EMDR met een combinatie beangstigende ervaringen en ervaringen waarvan het kind denkt dat het zou kunnen gebeuren (fantasieplaatje). Bijvoorbeeld als ik een hond zie, dan springt die tegen mij op/gaat ie mij bijten. Het is dus mogelijk dat hij of zij dit denkt zonder dat het kind deze ervaring ooit in werkelijkheid heeft ondergaan.


Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Met CGT leer je om anders te denken over lastige situaties. Hierdoor voel je je anders en leer je je anders te gedragen. Je krijgt zowel tijdens de behandeling voor thuis oefeningen die te maken hebben met gedachten en gedrag. CGT werkt goed bij problemen die te maken hebben met zelfbeeld, zelfvertrouwen, rouw/verwerkingsproblemen, piekeren enz.